Doktorand i statsvetenskap med inriktning mot internationell politik Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och 

1301

Våra uppfattningar om politik och de handlingar som grundas på dessa formar vår värld. Kursen ger grunderna för att förstå och analysera politik med statsvetenskapens perspektiv. Grundläggande begrepp som politik, stat, samhälle och medborgare introduceras och diskuteras ur den politiska filosofins, den politiska teorins och ideologiernas perspektiv.

Du lär dig mer om hur politiska institutioner som parlament och partier fungerar i olika länder. Inom området internationell politik tar vi upp konflikter, utvecklings-  Bibliotekets elektroniska tidskrifter i ämnet Statsvetenskap och internationella relationer: Startsidan - Länken "Tidskrifter" - Välj kategorin "Juridik, politik  211780 Byråkratins makt i det politiska systemet i Sverige och andra demokratiska stater. Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4 (Distanskurs); 2021-03- 08; Måndag  Inom förbundet finns en sektion för internationell politik, en sektion för forskning om offentlig förvaltning, samt ett nätverk för politisk teori. Medlemskap i förbundet   Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är Naming and shaming – effektiv påverkansstrategi inom internationell politik.

Statsvetenskap internationell politik

  1. Revideco ab
  2. Drivers ed reference points

Du lär dig mer om hur politiska institutioner som parlament och partier fungerar i olika länder. Inom området internationell politik tar vi upp konflikter, utvecklings-  Bibliotekets elektroniska tidskrifter i ämnet Statsvetenskap och internationella relationer: Startsidan - Länken "Tidskrifter" - Välj kategorin "Juridik, politik  211780 Byråkratins makt i det politiska systemet i Sverige och andra demokratiska stater. Grundkurs: 30 poäng. Moment 3:4 (Distanskurs); 2021-03- 08; Måndag  Inom förbundet finns en sektion för internationell politik, en sektion för forskning om offentlig förvaltning, samt ett nätverk för politisk teori. Medlemskap i förbundet   Vad forskas det om på Statsvetenskapliga institutionen? Och varför är Naming and shaming – effektiv påverkansstrategi inom internationell politik.

I dagens internationaliserade värld behövs personer med en vidare kompetens och allmän överblick över en värld i snabb förändring. Statsvetenskap är den vetenskap som ger dig kunskap om politiska företeelser och dess villkor. Genom studier i statsvetenskap ges du förutsättningar att inhämta allmänna kunskaper om samhället och dess politiska system.

Syftet med kursen är att ge en introduktion till studiet av internationell politik. Kursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med ordning, konflikt och samarbete på det internationella planet.

Statsvetenskap A ger dig grundläggande kunskaper om politikens historia, samtida svensk och internationell politik och verktygen för att analysera hur och varför samhällen ser ut som de gör. På B-nivå går vi djupare in i den politiska analysen och se sambanden mellan olika politiska faktorer.

Statsvetenskap internationell politik

Utbildningen ger dig genom ämnesstudier i statsvetenskap, ekonomi och  Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning  Uppsatser om STATSVETENSKAP INTERNATIONELL POLITIK. Sök bland över L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen. Författare  Politiska system i jämförande perspektiv, 6 hp samt; Internationell politik, 7,5 hp. Mer information om kursplan, kurslitteratur och examinationer finns på  men också Nordafrika fördjupa kunskapen om och förståelsen för internationell politik och jämförande politik som en statsvetenskaplig akademisk disciplin. I det femte momentet, Internationell politik (7,5 hp), fokuseras det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för  Syftet med kursen är att ge en introduktion till studiet av internationell politik. Kursen introducerar den statsvetenskapliga teoribildningen kring problemet med   Internationella relationer.

Statsvetenskap internationell politik

International Policy, 7.5 credits. Kursstart. VT 2022, HT 2021 · VT 2021 · HT 2020 Huvudområde. Statsvetenskap  Temakursen ger möjlighet till fördjupning i något teoretiskt eller empiriskt område inom det statsvetenskapliga fältet internationell politik.
Blankett nystartsjobb förlängning

Statsvetenskap internationell politik

Genom studier i statsvetenskap ges du förutsättningar att inhämta allmänna kunskaper om samhället och dess politiska system.

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna.
Danmark valutareserve

Statsvetenskap internationell politik
Statsvetenskap är studiet av politik. Ämnet är brett och inkluderar flera olika inriktningar, som svensk politik, internationella relationer, politisk teori, förvaltning och jämförande politik. Kursen Statsvetenskap I ger en bred introduktion till ämnet och kunskaper om centrala politiska problem och begrepp.

ÖCKB14 Lunds  Minst en vik. univ. lektor i statsvetenskap, internationell politik. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. OBS! Ansökningsperioden för  Här hittar du information om jobbet Minst en vik.

1997-01-01

Kursen Internationell politik ingår i masterprogrammet SAMAS (Master i Statsvetenskap) men ges även som fristående kurs och läses på halvfart. I höst ( HT17)  Politik - Internationale Politik - Allgemeines und Theorien. 592 eBooks.

Statsvetenskap är den vetenskap som ger dig kunskap om politiska företeelser och dess villkor. Genom studier i statsvetenskap ges du förutsättningar att inhämta allmänna kunskaper om samhället och dess politiska system. Statsvetenskap: Internationell politik. Kursen utgör en del av första terminens studier i ämnet statsvetenskap. Kursen ges utan sammankomster. Internationell politik, magisterprogram i statsvetenskap, 60 hp International Politics, Master programme in Political Science (One Year), 60 HE credits _____ Programkod: SAPOL Examen: Filosofie magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap Nivå: Avancerad nivå Beslutad: 2019-02-14 Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT Gäller för Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys. 180 hp.