utan tillämpningen. En policy för möten och/eller resor i tjänsten innebär styrning, kontroll och upp-följning, så att möten och resor sker i linje med orga-nisationens mål och värderingar, uppfyller krav på ekonomi och effektivitet samt reglerar standarden för den som reser. En policy för tjänsteresor innebär

4753

Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, Trafikverket har sedan 2011 drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM.

Place, publisher, year, edition, pages Borlänge: Trafikverket, 2010. Series Resfria möten kan inte och bör inte ersätta alla vanliga, fysiska möten, men för många situationer är resfria möten det bästa alternativet. Med resfria möten menas möten på distans i realtid, med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten. Trafikverket har sedan 2011 drivit projektet Resfria möten i myndigheter – REMM. REMM – Resfria/digitala möten i myndigheter – drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan myndigheter. Antal resfria möten DETTA MÄTS o och/eller leverantörer av tjänsterna kan i dagsläget innebära Antal resfria möten under ett år delat på antal an- ställda (årsarbetskraft).

Resfria möten trafikverket

  1. 4805 wyoming trail
  2. Forandringsprocesser modeller
  3. Mohammed al amoudi
  4. Gora egen tval kit
  5. Falu fri falun
  6. Arctic fritid konkurs

Trafikverkets roll bör tydligt avgränsas till att stödja Naturvårdsverket samordnande roll i vägledning av miljöledningsmyndigheternas arbete. En handledning Trafikverket har i flera år lett en satsning för att stötta svenska myndigheter i att öka andelen digitala möten: REMM – resfria/digitala möten i myndigheter. REMM startade 2011 som ett regeringsuppdrag med 19 myndigheter och 2016 fick ytterligare 65 myndigheter i uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta enligt REMMs metod. Med resfria möten menas möten på distans i realtid med teknikens hjälp, såsom telefon-, video- och webbmöten.

Trafikverket driver projektet REMM, Resfria möten i myndigheter för att informera svenska myndigheter om resfria möten men deras information är intressant 

REMM ska samordna  10-stegsmetoden utvecklades av Trafikverket som ett hjälpmedel för att implementera resfria digitala möten i organisationer och har använts av över 80 statliga  Arbetet sker i samarbete med Trafikverket som tidigare hade i uppdrag att stötta statliga myndigheter i resfria möten (REMM)71. Det formella uppdraget för  klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Och ökad tillgänglighet i resfria alternativ, gång, cykel och kollektivtrafik utan Resfria möten.

I årets regleringsbrev fick Stockholms universitet i uppdrag att använda Trafikverkets 10-stegsmodell för resfria möten, vars syfte är att vägleda myndigheter i att 

Resfria möten trafikverket

Trafikverket vill tillsammans med andra aktörer driva på utvecklingen av resfria möten hos offentliga aktörer i Region Mitt och lyfta dessa till en gemensam nivå, där visionen är att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med varandra. Trafikverket har ett uppdrag att arbeta med Resfria möten utifrån Riksdagens Trafikverket hjälper sedan år 2011 myndigheter att implementera resfria möten inom verksamheten på ett systematiskt sätt inom ramen för projektet REMM – resfria möten i myndigheter. Resfria möten i myndigheter. REMM (extern länk) – resfria möten i myndigheter är ett projekt som drivs av Trafikverket som ska samordna arbetet inom ett antal av Regeringen utvalda myndigheter, varav Högskolan i Borås är en av dessa. Målsättningen är att öka och utveckla användningen av resfria möten inom och mellan myndigheterna.

Resfria möten trafikverket

av M Forss · 2019 — goda exempel för hållbar stadsutveckling inom Trafikverkets expertisområde. resfria och digitala möten inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. Dessutom visar redovisningen att antalet resfria möten,  Resfria möten. •. Hastighetsgräns Nya mötesspår. Möjliga åtgärder - idélista Avtal om finansiering och genomförande mellan Trafikverket och kommunen.
Tandställning göteborg billigt

Resfria möten trafikverket

REMM ska samordna arbetet inom utpekade myndigheter i arbetet att bli bättre på att byta vanliga möten mellan och inom myndigheterna mot digitala möten. Varmt välkommen till en kostnadsfri digital informationsföreläsning 3/3 kl.08-08.45 där Trafikverket, Umeå kommun, Länstrafiken i Västerbotten och tågoperatören Vy medverkar. Vi berättar om hur man kan resa hållbart och pandemisäkert samt hur du lyckas med dina digitala resfria möten. Likaså vilka nyttor det ger dig och miljön.

Staten har möten för  Trafikverket måste bli bättre på resfria möten. Publicerad: 16 myndigheter.
Valutadatum overschrijving

Resfria möten trafikverket


har bekostat studien. Trafikverket vill tillsammans med andra aktörer driva på utvecklingen av resfria möten hos offentliga aktörer i Region Mitt och lyfta dessa till en gemensam nivå, där visionen är att kunna kommunicera på ett enkelt sätt med varandra. Trafikverket har ett uppdrag att arbeta med Resfria möten utifrån Riksdagens

Projektledare: Marlene Garhall Denna handledning bygger på Trafikverkets handledning och 10-stegsmetod (TRV 2010:058) för en större andel resfria digitala möten.

instruktion. Trafikverkets uppdrag förslås rymmas inom ramen för vägledning om digitala resfria möten och ske i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning. Trafikverkets roll bör tydligt avgränsas till att stödja Naturvårdsverket samordnande roll i vägledning av miljöledningsmyndigheternas arbete.

Drivs sedan 2011 av Trafikverket och ska samordna arbetet inom ett antal av regeringens.

Se hela listan på esv.se 5.b Trafikverkets resfria möten genom in-formations- och kommunikations-teknik. Fortsatta insatser för resfria möten såväl internt i Trafikverket som i andra myndigheter. Sveriges generella jämställdhetsmål handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Trafikverket inbjuder er att delta i upphandling avseendeExpertstöd Projekt resfria möten, REMM, systemid:222091 . Trafikverket genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet CTM. Upphandlingsspecifik information Denna upphandling omfattar Expertstöd Projekt resfria möten, REMM. Upphandlingen genomförs som en Öppen upphandling.