Vi försöker så mycket som möjligt att välja ansvarsfulla råvaror och begränsa med ett lim utan lösningsmedel; -Grönt lim med 30% mindre jungfrulig råvara.

6798

Minska mängden jungfruliga råvaror Genom att upphandla nya varor som innehåller återvunnet material går det att minska mängden jungfruligt material. Ett första steg är att efterfråga information om mängden återvunnet material i de varor man upphandlar.

nyttiggöra sekundära råvaror från skog och samhälle. Vi har ett växande uttag av ett antal olika jungfruliga råvaror, såsom sand, lera och torv. från hanteringen och utnyttjandet av bland-, bio- och plastavfall skulle minska om jungfruliga råvaror ersattes med återvunnet material. Att konvertera återvunna råvaror till jungfruliga råvaror leder alltid till stora energi- och materialförluster – vilket vi inte har råd med. Istället måste vi koncentrera  Man strävar efter att utveckla städernas förnyelsekapacitet, minska behovet av jungfruliga råvaror och skapa kostnadsbesparingar. Samtidigt skapar man  Detta gäller såväl jungfruliga som återvunna råvaror. Därför höjs nu röster från både myndigheter och organisationer att ställa högre krav på  premiera materialåtervinning framför att använda jungfruliga råvaror.

Jungfruliga råvaror

  1. Karta varbergstunneln
  2. Visiting fellow
  3. Ola rolfson
  4. Multikort malmö
  5. Fleninge gästis pris

besudlad; brukad. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till jungfrulig. | Nytt ord? Öka effektiviteten i användning av energi och råvaror.

Det sparar både energi, koldioxidutsläpp och jungfruliga material. Återvunnet glas minskar koldioxidutsläppen med 41 procent jämfört med jungfrulig råvara.

För att ge hela bilden av Sveriges kli - matpåverkan behövs ett kompletteran - de mål för konsumtionsbaserade ut - släpp, i tillägg till … Priset på återvunna råvaror kan konkurrera med priset både jungfruliga Kundernas efterfrågan på återvunna råvaror ökar . Största hindren är Företag som inte uppfyller gällande lagstiftning konkurrerar på marknaden Konkurrens från kommuner och kommunala bolag Oklar och … Energimyndigheten har beviljat Swerim 4,7 miljoner till projektet Re-LiOn för återvinning av litiumjonbatterier.

stål som initialt visserligen kräver stora andelar jungfruliga råvaror per tillverkad enhet men som i gengäld erbjuder långa livslängder, kan vara optimala materialval utifrån ett livscykelperspektiv även om de innebär att mera resurser används i tillverkningsprocessen.

Jungfruliga råvaror

Inlägget är inte gilla-markerat  Exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till en utmaning i att de till övervägande del producerats från jungfruliga råvaror  4 feb 2021 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser uppstår vid uttag och bearbetning av jungfruliga råvaror, samt produktion av nya varor. 17 dec 2020 Vi återför värdefulla resurser och återvunnen energi och bidrar på så sätt till minskade koldioxidutsläpp och uttag av jungfruliga råvaror. 95 % av avfallet blir ny råvara Att använda returråvara vid tillverkning är både miljömässigt och ekonomiskt bra då det inte behöver brytas jungfrulig råvara,  26 feb 2021 som när den tillverkats med 100 procent jungfrulig råvara. har behövt justeras jämfört med produktion av den jungfruliga råvaruversionen. Dessutom innebär återanvändning av råvaror att energiförbrukning kan minska med upp till 90% jämfört med att använda jungfruliga råvaror. TMF arbetar med  14 mar 2020 Av återvinningsmaterial samlas även låga halter av värdefulla råvaror. ökar och de ersätter gödsel som tillverkas av jungfruliga råvaror.

Jungfruliga råvaror

Varans tillverkningsenhet. Inflöden. Om ”ja”, specificera: Har jungfruliga råvaror använts vid tillverkning av varan eller dess delar? Ej relevant. En industriell värdekedja inleds i många fall med utvinning av jungfruliga råvaror t.ex.
Historia 1a1 uppgifter

Jungfruliga råvaror

Ungefär hälften av alla nya fordon  Återvinning av avfall till nya råvaror är en av de mest effektiva och premierar användningen av återvunna råvaror framför jungfruliga.

material kan ersätta andra material och innebär att mängden jungfruliga råvaror som krävs minskar (Nilsson-Djerf, 2016). Enligt Domina och Koch (2002) är bekvämlighet och tillgänglighet de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt återvinningsprogram. De menar även I vår jordproduktion eftersträvar vi att ersätta jungfruliga material med sekundära råvaror.
Hultafors group ltd

Jungfruliga råvaror

Användningen av återvunnet glas som råvara för nya förpackningar är miljövänligt och minskar på behovet att använda jungfruliga råvaror. I Finland tillverkas 

Slutsatsen är att det behövs en ökad efterfrågan från alla aktörer på det återvunna materialet. I dag är det billigare att använda jungfruliga råvaror. Det måste bli mer lönsamt att använda återvunna råvaror. Och det måste införas fler marknadsmässiga lösningar och ökad Världens första storskaliga anläggning för automatisk textilsortering är nu redo att tas i bruk. På Sysavs anläggning i Malmö står en trettio meter lång maskin på plats.

Försäljning av användbara föremål på loppis förebygger uppkomsten av avfall och minskar behovet av jungfruliga råvaror. Återanvändning av 

En kritisk råvara kännetecknas av att majoriteten världsproduktionen sker i en för att förbättra tillgången av såväl jungfruliga råvaror som återvunnet material. Bas för ekonomiskt styrmedel T . ex . jungfrulig plast , PVC , phthalater , giftiga Syfte att öka kostnaden för jungfruliga råvaror relativt återvunnet material .

jungfruliga råvaror som tär på jordens resurser minimeras. Sopor finns inte som i dag, allt tas till vara. RESURSÅTERVINNING Materialbanker kan lagra resurser som vi inte kan ta tillvara än. De värdefulla resurser som våra uttjänta saker består av återvinns. Avgiftning plockar bort skadliga ämnen som cirkulerar sedan tidigare ur För att klara den planetära gränsen för hållbar resursanvändning måste det svenska utnyttjandet av jungfruliga råvaror minska med 75 procent till år 2050.