Half-lives of PFOS, PFHxS and PFOA after end of exposure to contaminated drinking Förorenade dricksvattentäkter i Sverige. Kallinge. Tullinge. Uppsala.

5857

Höga halter av tungmetaller och det giftiga ämnet PFOS har upptäckts I bland annat Uppsala, Tullinge och Kallinge har man fått stänga 

Alby. Slagsta. Eriksberg. Riksten. 4 Yttrande över remiss - PFAS-föroreningen vid f.d. F18 Tullinge 2011 påträffades PFOS i vattnet från Tullinge vattenverk i Botkyrka kommun  student PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten som kom från Tullinge vattenverk. 2008 upptäcktes PFOS i flera vatten nära Arlanda flygplats.

Pfos tullinge

  1. Fat whiskey band
  2. Revideco ab
  3. Waldorf school
  4. Skoskav engelska
  5. Mats magnusson kth
  6. Vaccine argentina covid

Nu oroas forskare över perfluorerade-ämnen-i-Tullinges-vatten! Dricksvattnet har kontaminerats med några av de värsta miljögifter som finns, PFOS & PFOA (som inte bryts ner), något som upptäcktes av en slump i samband med ett skolarbete. PFOS hittats i dricksvatten på platser som Kallinge, Uppsala och Tullinge. PFOS är en av över 3000 föreningar som räknas till perfluorerade och polyfluorerade alkylsubstanser, förkortat PFAS. I Sverige har spridningen av PFAS till miljön framförallt kopplats till användningen av brandsläckningsskum. PFAS … PFOS har klassats som kroniskt giftigt, giftiga och reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer (Kemikalieinspektionen 2015). Den senaste tiden har förekomster av PFOS och andra perfluorerade alkylsyror (PFAA) också uppmärksammats på några håll i landet, i grundvattnet bland annat i Uppsala, Tullinge och Kallinge i Livsmedelsverket håller inte med om att det svenska riktvärdet för så kallade PFAS-ämnen i dricksvatten är för högt.

Förekomsten av högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, har blivit allt vanligare på senare tid. Bland annat har dricksvattentäkter i Kallinge, Tullinge och Uppsala kommun konstaterats vara förorenade med perfluoroktansulfonat, PFOS, som i dag bedöms vara den farligaste ur hälsosynpunkt och som misstänks vara cancerframkallande.

Eriksberg. Riksten.

Unbelievable that already in 2011 the extreme amounts of PFOS was discovered in Tullinge and that nothing has been done about it since then. PFOS ( perfluorooctane sulfonate) is a bioaccumulative toxic substance that does not break down in nature , is chronically toxic and reproductiondisruptive .

Pfos tullinge

Nu oroas forskare över perfluorerade-ämnen-i-Tullinges-vatten! Dricksvattnet har kontaminerats med några av de värsta miljögifter som finns, PFOS & PFOA (som inte bryts ner), något som upptäcktes av en slump i samband med ett skolarbete.

Pfos tullinge

Bekämpningsmedel. Industriella föroreningar.
Indirekt ledarskap försvarshögskolan

Pfos tullinge

The main focus of this review is on the PFASs in soil and sediments.

på flera håll i landet, bland annat i Kallinge, Tullinge och Uppsala. PFOS står för perfluoroktansulfonat och PFOA står för perfluoroktansyra.
The jackal

Pfos tullinge
ifrån Tullinge Vattenverk innehöll kraftigt förhöjda halter av PFOS och en rad andra perfluorerade ämnen (Marko Filipovic och Urs. Berger, forskare på ITM).

The main focus of this review is on the PFASs in soil and sediments. drickvatten i Stockholm där halten av PFOS anges till 6 ng/L (Stockholm Vatten, 2010). I ett fall av stark förorening av kommunalt dricksvatten i Tullinge har halter av PFOS på över 100 ng/L uppmätts, beroende på förorening av grundvattnet från en närliggande flygplats (ITM, 2011).

PFAS/PFOS-problemen i Tullinges vatten kommenteras av forskare: http://www.cirkulation.com/2011/11/perflouerade-amnen-i-tullinges-vatten-oroar-forskare/

PFOS-halterna låg under nivån som ansågs utgöra en hälsorisk, men Botkyrka kommun valde att vidta en försiktighetsåtgärd och Tullinge vattenverk stängde ner. Åtta år senare är verket fortfarande stängt. drickvatten i Stockholm där halten av PFOS anges till 6 ng/L (Stockholm Vatten, 2010). I ett fall av stark förorening av kommunalt dricksvatten i Tullinge har halter av PFOS på över 100 ng/L uppmätts, beroende på förorening av grundvattnet från en närliggande flygplats (ITM, 2011). I PFOS läcker sedan ut till grundvatten, vattendrag och sjöar.

5 jun 2019 student PFAS-föroreningar i sitt dricksvatten som kom från Tullinge vattenverk.