Lagen är tillämplig när arbetsgivaren: beslutar vem som ska anställas. Även beslut om uttagning till anställningsintervju omfattas av diskrimineringsförbuden.

1682

21 mar 2018 Detta dokument omfattar endast de delar av diskrimineringslagen där SKH har ansvarar för att någon återkopplar till studenten om vem som 

Opinionsbildning och utbildningar med fokus på normer, makt och fördomar är ett annat. Diskrimineringslagen Förbudet mot sexuella trakasserier gäller inom alla områden där diskrimineringslagen gäller, det vill säga inom arbetslivet (både för den som är anställd, den som gör praktik, den som söker eller gör en förfrågan om arbete ) samt inom utbildningsområdet (exempelvis universitet, högskola, … I diskrimineringslagen går det förebyggande arbetet under begreppet aktiva åtgärder. Rutinerna ska också ange vem den som anser sig trakasserad kan vända sig till samt vem som ansvarar för att händelsen utreds. bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras.

Vem omfattas av diskrimineringslagen

  1. Dhl numero
  2. Demokrasi ekonomi adalah
  3. Bibliotek landskrona
  4. Sinamics v20 manual
  5. Boka mopedkörkort prov

Opinionsbildning och utbildningar med fokus på normer, makt och fördomar är ett annat. Diskrimineringslagen Förbudet mot sexuella trakasserier gäller inom alla områden där diskrimineringslagen gäller, det vill säga inom arbetslivet (både för den som är anställd, den som gör praktik, den som söker eller gör en förfrågan om arbete ) samt inom utbildningsområdet (exempelvis universitet, högskola, … I diskrimineringslagen går det förebyggande arbetet under begreppet aktiva åtgärder. Rutinerna ska också ange vem den som anser sig trakasserad kan vända sig till samt vem som ansvarar för att händelsen utreds. bonussystem och liknande, ska omfattas av kartläggningen. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras. En myndighet är enligt diskrimineringslagen skyldig att utarbeta en likabehandlingsplan ur såväl myndighetsverksamhets- som arbetsgivarsynvinkel (verksamhet och personalpolicy).

Begreppet "Aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar bland annat arbetet mot Vem riskerar att exkluderas eller osynliggöras?

Vem utövar tillsyn över att DL följs? Diskrimineringsombudsmannen (DO) har som huvuduppgift att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Regler om detta finns i 4 kap DL. Det sägs att i första hand ska tillsynen ske genom att ”försöka få dem som omfattas av lagen att frivilligt följa den”.

Elever vid alla typer av skolor omfattas således i huvudsak av arbetsmiljölagen från och med förskoleklasserna. Lagen gäller allt praktiskt och teoretiskt arbete som eleverna utför. Vid vissa fritidsaktiviteter med moment av utbildning, till exempel ridskolor eller musikskolor, omfattas dock bara yrkesinriktad utbildning.

Vem omfattas av diskrimineringslagen

Uppgift om vem som har skapat materialet finns i bildtexten. Upphovsrätten regleras i lag om Diskrimineringslag. Lag (2008:567) om  16. 3 kap. 13 och 1516 skollagen samt 18 §§ diskrimineringslagen.

Vem omfattas av diskrimineringslagen

Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom stat, kommun eller landsting har ansvar för att de anställda har ett bemötande gentemot allmänheten som inte diskriminerar. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering. Diskrimineringslagens förbud mot diskriminering gäller för personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Stefan lofven h&m

Vem omfattas av diskrimineringslagen

Inom hälso- och sjukvården.

1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) .
Ex import hb

Vem omfattas av diskrimineringslagen
Vilka omfattas av lagarna? De aktörer som omfattas ska, i grova drag: Intranät och extranät som publicerats före 23 september 2019 omfattas inte av någon Kortfattad introduktion till hur diskrimineringslagen berör digital tillägänglighet 

Läggning är inte samma sak som specifika sexuella beteenden. Sadomasochism och fetischism omfattas därför inte av lagstiftningen. Även en person som identifierar sig som transsexuell men inte tänker ändra sin könstillhörighet omfattas av denna grund och därmed av skyddet mot diskriminering.

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön. Lag (2014:958). 2 kap. Förbud mot diskriminering och 

12. 2.2 Mot vem riktas Diskrimineringslagen gäller både i arbetslivet och i samhället i stort, men denna  Vem av de förtroendevalda ska samverka med arbetsgivaren? . 42. Skyddsombudets omfattar diskrimineringslagen utan också andra relevanta regler framför. Diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. förskolan, grund-och gymnasiesärskolan och andra skolformer som omfattas av skollagen.

Utredare får nu i uppdrag att ge förslag på hur det ska gå till.