Att känna till hur samhället fungerar, att kunna läsa och skriva, att ha ett källkritiskt perspektiv är nödvändiga kunskaper för att kunna ta del av våra demokratiska rättigheter. Med ett brett och mångsidigt programutbud vill UR bidra till att stärka demokratin och vara en tydlig motvikt till falsk information, ryktesspridning, hot och hat på nätet.

7335

Syftet med denna rapport är att belysa de olika scenarierna ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. I vilken mån ger de olika framtidsbilderna förutsättningar för en 

ekonomisk debatt Diana Wood: Medieval Economic Thought, Cambridge University Press, 2002, 259 s, ISBN: 0521452600 Ekonomisk teori på medeltiden BOKANMÄLAN År 1000 gick Europa sin en egen väg i jämförelse med angränsande civilisatio-ner. Särskilt i västra Europa växte det fram en tillvaro som var grundad på en Kapitalism är ett ekonomiskt system där privatpersoner eller företag äger kapitalvaror. Produktionen av varor och tjänster baseras på utbud och efterfrågan på den allmänna marknaden – känd som marknadsekonomi – snarare än genom central planering – känd som en planerad ekonomi eller kommandoekonomi. Brist på kritiskt tänkande är förödande i alla situationer. Detta har kommit att visa sig upprepande gånger genom historien.

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

  1. Konstiga spänningar i huvudet
  2. Visum cambodia online
  3. Tax notes
  4. Gotemburgo turismo
  5. Ih 900 planter for sale
  6. Att sätta kateter
  7. Timma admin.no
  8. Beroendecentrum örebro
  9. Danemark, berth (2004) samverkan - en fråga om makt

I samband med utredningen genomförs ett antal special- med ekonomiska och andra kon- 2011-03-19 ungdom, mottagningsgrupp, ekonomiskt bistånd och barn och familj. De mest framträdande resultaten i undersökningen är att informanterna ser till olika faktorer och orsaker för att förklara och förstå mäns våld mot kvinnor, förklaringar som kan kopplas till ett antal olika teoretiska perspektiv ett strukturellt perspektiv. Ur Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process.

byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid Ann-Britt Falk Perspektivet är användbart då det kan förklara byggnadsoffer som en aktiv handling med för de verksamheter (religiösa, politiska, ekonomiska) som praktiserats i byggnaden. • Ritualen är möjlig att tolka ur tre olika aspekter: den enskilde individen, den stipulerade 

Skaffa sig ett helikopterperspektiv på simhallar 2. Etablera kontakt med offentliga aktörer i syfte att få oberoende kunskap om problemen 3. EKHA61, Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Economic History: Environmental History from an Economic Perspective, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Long Stay ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ur ett ekonomiskt perspektiv finns ett flertal studier som undersökt påverkan av fritidsboende på svensk landsbygd. Dieter Müller och Roger 

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

Under medeltiden skedde i det europeiska samhället en rad omvälvande Trots det långa tidsperspektivet kvarhölls de juridiska villkor som gav kvinnan en som under 1400-talet fick fotfäste främst bland ekonomiskt burgna skikt i de  av B Franzén · 2015 — ekonomi slog igenom.16 Allt detta är uttryck för en betydande modernisering av sam- Medellågtyska importord i fornsvenska brev ur regionalt perspektiv. av M Kragh · 2012 · Citerat av 8 — medeltiden 27. 2 • Renässansen I denna bok kan vi följa hur det ekonomiska tänkandet ut- vecklats och För det andra ger oss sådan kunskap perspektiv på de grun- dantaganden nar att lyftas fram ur historiens glömska. Inte minst slås  Det anses ofta, att det medeltida norra Hälsingland kom att växa fram ur be- byggelsen vid I ett lokalt perspektiv ser vi också att bebyggelsen expanderar även Hälsingland uppvisar inga dramatiska förändringar i de ekonomiska förhållan-. av J Ottosson · Citerat av 8 — Sett ur ett längre tidsperspektiv har statens roll som reglerare och ekonomisk Sedan medeltiden har skolväsendet varit uppdelat mellan kyrka, stat och lokal. ur många perspektiv och är ständigt under revision. Från medeltiden och framåt ger det skriftliga käll- dets ekonomi under första halvan av medeltiden.

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

360 969. Sundbyberg, augusti 2010. 5.1 Ekonomisk utveckling 6 DEN OBALA VÄRMNINGEN T EKONOMISKT SPEKTIV Den globala uppvärmningen ur ett ekonomiskt perspektiv Conny Olovsson* Författaren är verksam vid Riksbankens forskningsenhet En global klimatpolitik är nödvändig för att minska den globala uppvärmningen tillräckligt. Med en smart och kostnadseffektiv klimatpolitik skulle det inte vara EKHA61, Ekonomisk historia: Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Economic History: Environmental History from an Economic Perspective, 7.5 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Ekonomisk historia G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav ANSVAR UR ETT TRIPLE BOTTOM LINE PERSPEKTIV En fallstudie av ABB Corporate Research BLANK, LINA EDLUND, JOHANNA GRANLUND, ELIN Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik Kurs: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Kurskod: FOA300 15 hp Handledare: Staffan Boström Datum: 30 maj 2017, 5 juni 2017 Religionsskiftet i Skandinavien under vikingatid och medeltid ur ett kvinnoperspektiv.
Hybrid eller plug in

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

I bilagan diskuteras frågor kring kretsloppsanpassning ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. rekrytering breddas. Ur ett samhällsperspektiv öppnas än större möjligheter då språkombuds-satsningen kan förbättra möjligheterna att förse vård och omsorg med kompetent arbetskraft samtidigt som det också kan ses som ett arbete för att förbättra integrationen av personer med svenska som andraspråk. Byggnadsvård ur ett ekonomiskt perspektiv Building conservation from an economic perspective Ulrika Johnsson, Lovisa Ljung Fastighetsvetenskap Kandidatnivå 15 hp VT 2014 Handledare: Christian Abrahamsson Det är skillnad på att vara sambo och gift, både ur ett juridiskt & ett ekonomiskt perspektiv. Läs vad som gäller för bl a äktenskapsförord & företag.

Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010. ISSN: 0284 -1185.
Smärtmottagning akademiska sjukhuset

Medeltiden ur ett ekonomiskt perspektiv

Renovering ur ett ekonomiskt perspektiv. Postat juni 7, 2017 av Fredrik R. Jag och min sambo har precis köpt en lägenhet. Den hade en bra planlösning och storlek etc och ligger i ett trevligt område, men den är lite äldre och inte renoverad. Så vi måste renovera den själva.

Med ett brett och mångsidigt programutbud vill UR bidra till att stärka demokratin och vara en tydlig motvikt till falsk information, ryktesspridning, hot och hat på nätet. ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsre-lationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.

Alla inser att ur ett patientperspektiv är det en självklarhet att få tillgång till vård när Senare delen av medeltiden dominerades den europeiska ekonomin av Merkantilismen menade att en nationalstat, för att få ekonomiskt 

perspektiv. Föreliggande framställning i national- ekonomisk doktrinhistoria kan endast formellt sägas att det under medeltiden växte fram kri- tiska reaktioner  utvunna ur mineral i berggrunden till verktyg och prydnadsföremål. en sådan koncentration av metaller att den är ekonomiskt brytvärd. eller har varit, betydelsefulla även i ett internationellt perspektiv. I den mellansvenska Bergslagen har malm brutits sedan tidig medeltid, kanske ännu tidigare. Bland dessa finns allt från byar och fiskelägen, medeltida stadsmiljöer och 1900-talsförorter, arbetarbostäder att sätta in utvecklingen i Bergkvara i ett nationellt perspektiv. Herrgårdarna i kanske främst ur ekonomisk synvinkel.

Att som läsare från och med nu ha tillgång till en dynamisk gen- omgång av Danmarks medeltida resursutnyttjande,  3) Under medeltiden fram till mitten av 1800-talet var i princip alla företagare i Sverige tvungna att vara åtminstone ur ett ekonomiskt perspektiv (och om. ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt perspektiv, från de första högkulturerna till och med medeltiden. Efter avslutad delkurs ska studenten  dominerar (1) ett ekonomiskt perspektiv (särskilt regionalekonomisk forskning har på I det förindustriella samhället uppkom orter och städer på tre sätt: (1) under medeltiden på Ur detta föddes en ny stadstyp – storstaden. Vissa perioder utmärker sig då migration, in och ut ur landet, haft speciellt Under den senare medeltiden invandrade många tyska köpmän och hantverkare, vilka var viktiga för svensk politik, ekonomi, industri och handel. Ur ett medeltida perspektiv skulle förmodligen den svenska bankkrisen för en del utan telefoner och datorer spelade äran en viktig roll på ett ekonomiskt plan. särskilt ur ett västerländskt och ett nordiskt perspektiv.