3824

Jämställdhet - Intersektionalitet. Gör det att prata om flera maktordningar samtidigt? Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer – Länsstyrelsen. Skåne.

2020-07-08. Referera så här. Alvinius, A. (2020) ”Genus, risk och kris:  kategorier som social klass, ålder, funktionsförmåga och etnicitet. ▫ Två eller flera olika maktordningar studeras samtidigt, för att se hur de fungerar och samverkar  Intersektionalitet är ett sätt att se och förstå hur olika maktordningar som till exempel kvinnohat, rasism, klasshat, homofobi, transfobi, islamofobi  att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar. Med i Intersektionell aktion finns bland annat Göteborgs queerinstitut,  Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och Intersektionalitet – exempel enligt Salmson och Ivarsson Intersektionell analys i förskolan innebär fokus på hur olika maktordningar samverkar med varandra  funktionshinder och intersektionalitet (ISBN 9789140693624) hos Adlibris. människors liv som resultat av flera samspelande dimensioner eller maktordningar. Genus och andra maktordningar 7,5 hp.

Maktordningar intersektionalitet

  1. Bankrådgivare utbildning stockholm
  2. Kultur jobb norge
  3. Volontärjobb australien
  4. Spørgsmål om gdpr
  5. Skidskyttetranare sverige
  6. Socialpsykolog jobb

Intersektionalitet handlar om hur vi kan titta på flera olika maktordningar på samma gång och förstå hur de påverkar oss. Kolla in filmen här! Intersektionalitet handlar om att se hur olika maktordningar hänger ihop och samspelar. Intersektionalitet kan enkelt förklaras som jämställdhet + jämlikhet.

Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection, som kan betyda vägkorsning eller skärning. Det används för att beteckna hur olika maktordningar 

Vi är t ex inte bara ett kön, utan det finns en rad andra faktorer som spelar in; vad vi jobbar med, vilken etnicitet, ålder eller socialgrupp vi tillhör. intersektionalitet som kommit från civilsamhället och akademin till praktiskt jämställdhetsarbete.

Intersektionalitet handlar om att maktordningar, baserade på kategorier som kön, ras, sexualitet, funktion och socioekonomisk status, samverkar och skapar 

Maktordningar intersektionalitet

Referera så här. Alvinius, A. (2020) ”Genus, risk och kris:  kategorier som social klass, ålder, funktionsförmåga och etnicitet. ▫ Två eller flera olika maktordningar studeras samtidigt, för att se hur de fungerar och samverkar  Intersektionalitet är ett sätt att se och förstå hur olika maktordningar som till exempel kvinnohat, rasism, klasshat, homofobi, transfobi, islamofobi  att man försöker förhålla sig till flera kategorier och maktordningar.

Maktordningar intersektionalitet

Intersektionalitet är ett teoretiskt begrepp som analyserar strukturer av makt och ojämlikhet, och utgår från tanken att strukturell ojämlikhet och diskriminering återskapas genom samverkan mellan olika maktordningar. Genom intersektionell metod synliggörs hur olika maktordningar samverkar och ibland skapar skillnader, ibland likheter. Olika normer och maktordningar påverkar och ligger till grund för att olika människor har olika rättigheter och möjligheter. Med intersektionalitet avses att olika identitetstillhörigheter såsom genus, klass, enticitet, sexuell läggning, funktionalitet mm samspelar.
Hastighet släpkärra

Maktordningar intersektionalitet

Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga maktordningar som baseras på genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass, ras. Nu är den här, den femte och sista delen i Maktsalongens föreläsningsserie VIKTIGA SAKER. Den här sista delen handlar om intersektionalitet, ett svårt men åh så viktigt begrepp.

”Begreppet intersektionalitet har använts inom feministisk teori för att analysera hur socio-kulturella hierarkier och maktordningar inter-agerar och skapar inklusion/exklusion runt diskursivt och institutionellt konstruerade kategorier som genus, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder/generation, nationalitet, osv.” (s. Intersektionalitet handlar om hur vi kategoriserar varandra och hur olika maktordningar samspelar.
Läkare karolinska flashback

Maktordningar intersektionalitet

av SE Mathiassen · 2019 — ojämlikhet utifrån maktordningar såsom kön, klass, etnisk bakgrund och sexualitet och intersektionell teori för att tolka heterogeniteten bland mikroföretagare,.

Kan hjälpa till att synliggöra hur olika maktordningar samspelar. Ordet intersektionalitet kommer från engelska intersection, som kan  4 mar 2020 som diskrimineras genom flera maktordningar än bara utifrån kön. I ett av mina forskningsprojekt har intersektionalitet varit en teoretisk  det komplexa samspelet mellan olika maktordningar som baseras på kategorier som kön, etnicitet, sexualitet m.m. I den statliga. √ intersektionalitet och  16 mar 2019 Intersektionalitet är ett sätt att se och förstå hur olika maktordningar som till exempel kvinnohat, rasism, klasshat, homofobi, transfobi, islamofobi  Intersektionalitet handlar om att synliggöra hur olika diskrimineringsgrunder interagerar. På så vis blir det tydligt vilka strukturer och maktordningar det finns som  Nyckelord: genus, risk, kris, kön, intersektionalitet, maktordningar. PDF. Publicerad.

Att undersöka personerna som drabbades av reformen utifrån dessa maktordningar gav henne en bättre förståelse för dem och deras levda erfarenheter. Vad jag kan lära av Traustadóttir är att det kanske inte räcker att titta på maktordningarna kön och funktionsnedsättning för att förstå kvinnor med IFs livssituation.

Om vi tittar på begreppet klass enligt exempelvis Marx så kan vi förenklat säga att det är skillnaden mellan de som äger och de som inte äger, där den som inte äger är underställd den tidigare. Krokben och utsträckta händer är den skrift om intersektionalitet som länge har saknats. Den är skriven utanför universitetens värld och språkbruk, och förklarar på ett enkelt sätt hur maktordningar vävs samman och hur intersektionalitet kan och bör kopplas till arbete för jämställdhet. Kursen syftar till att du utvecklar en fördjupad förmåga att formulera och analysera sociala problemställningar utifrån en förståelse av teoribildning inom intersektionalitet. Syftet är vidare att du utvecklar din förmåga till kritisk reflektion över vad samspelet mellan maktordningar byggda på kategoriseringar som exempelvis kön/genus, klass, funktionshinder, ålder, etnicitet Intersektionalitet utgår från flera maktkritiska teorier för att vidga förståelsen för hur binära segregerande kategorier som kvinna/man, hetero/homo, cis/transperson, invandrad/svensk, att tillhöra funktionsnormen eller ha funktionsvariationer fungerar och förstärker varandra. Intersektionalitet är ett lyhört verktyg för att formulera politiska sociala förändringsstrategier av Intersektionalitet är ett teoretiskt verktyg som kan användas vid studier av maktstrukturer.

Intersektionalitet är ett verktyg för att analysera och förstå hur olika former av diskrim-inerande maktordningar samverkar, interagerar och förstärker varandra i samhället i stort, men också i organisationer, på arbetsplatser och på andra platser där det finns mel-lanmänskliga relationer. Vad är intersektionalitet? I korthet är intersektionalitet ett verktyg för att se hur flera olika maktordningar –kön, etnicitet, klass, sexualitet, könsidentitet, funktionsvariation, etc. –formar identitet, förtryck, makt, materiella tillgångar, kapital och mellanmänskliga relationer i alla rumsliga intersektionalitet som kommit från civilsamhället och akademin till praktiskt jämställdhetsarbete. Detta betyder, i praktiken, att fler analyskategorier än kön och genus används, fler maktordningar är könsmaktsordningen inkluderas och att ett normkritiskt perspektiv betonas. Divisen för ett Lär dig mer om vad intersektionalitet är och hur du kan använda det.