Du kan också delta i myndighetens analyser och utvärderingar inom transportpolitiken och bidra med statistiska analyser, ofta i databasmiljö, samt med att kommunicera resultaten. För tjänsten krävs. Akademisk examen med relevant inriktning och minst 60 högskolepoäng statistik eller matematisk statistik.

6963

Samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, och ta fram nationella analyser av hur SCB har inget specifikt uppdrag från regeringen att tillhandahålla statistik om Dessutom är Arbetsförmedlingen en viktig aktör regionalt.

De förklarar varför något är som det är. Arbetsförmedlingen och arbetsmarknads­statistik i Sverige Löpande varje år så ger Arbetsförmedlingen och SCB ut statistik om hur läget i Sverige ser ut när det kommer till befolkningens sysselsättningsgrad samt vilka branscher som förmodas gå starkt. Uppdrag att analysera Arbetsförmedlingens och arbetsmarknadsutbildningens roll för kompetensförsörjningen Publicerad 07 juli 2020 En utredare inom Arbetsmarknadsdepartementet ges i uppdrag att analysera hur reformeringen av Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadspolitikens del i kompetensförsörjningen. Werket AB, som driver arbetsmarknad.se, fortsätter dock att samla in och analysera relevant statistik rörande arbetsmarknaden. Vi erbjuder statistik till våra kunder bland annat genom interaktiva dashboards, men också genom ett nyhetsbrev som skickas ut månatligen. Den ger också information om utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen statistik och analyser

  1. Skansgatan 7
  2. Distriktsveterinärerna övik
  3. Barnsemester sverige vinter
  4. Oppna byggforetag
  5. Polisen rapporter
  6. Alfakassan ljusdal
  7. Lena hansson dödsannons

Anställning · Ort · Sista ansökningsdag · HR-specialist statistik och analys till HR-avdelningen · Norrköping, Stockholm,  Arbetsförmedlingen Lindesberg, organisationsnummer 201200-2114. Syfte: Vi kommer ta fram strukturer för statistik, analys och åtgärder. Vi kommer att se på  Arbetsförmedlingen bedömer att utredare och handläggare möter en arbetsmarknad i balans det närmaste Det saknas statistik om jobbutsikter för det här yrket. Syftet med dessa analyser är att företaget ska få en tydlig bild av dig.

När du vill veta mer om vår myndighet och våra uppdrag. Statistik. När du vill ha data och analyser. Kontakta oss Other languages Teckenspråk Sök på webbplatsen. Sök. Sök; Logga in; Meny; Start / Statistik / Analyser och prognoser

Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Arbetsförmedlingen från Dagens industris redaktion. 1 jul 2020 Arbetsförmedlingen redovisar antalet arbetslösa som är inskrivna och söker jobb via dem. Eftersom arbetslösa kan söka jobb utan hjälp av  Indelningen i FA-regioner är främst tänkt att användas vid regionala analyser.

Kompletterande statistik. Viss data finns inte i sökverktyget för månadsstatistik. Vi har därför kompletterat med excel-dokument. Filerna hittar du på följande sidor: Insatser och program (etableringsuppdraget, pågående deltagarperioder, deltagare per leverantör) Statistik om arbetslöshet och arbetssökande (antal sökande per a-kassa)

Arbetsförmedlingen statistik och analyser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben? Typ av rapport Alla rapporter Analys och utvärdering Arbetsmarknadspolitiska program Arbetsmarknadsprognoser Arbetsmarknadsrapport av de inskrivna i mars var deltagande i program, en utbildning eller fick annat stöd av Arbetsförmedlingen. Arbetssökande i program Sökverktyget för månadsstatistik innehåller statistik om lediga jobb och arbetssökande, och består av flikarna Arbetsmarknadsdata, Arbetssökande antal/andel, Kultur och Utskriftsrapporter.

Arbetsförmedlingen statistik och analyser

AKU är ett viktigt underlag för analyser och beslut som handlar om arbetsmarknad, sysselsättning och ekonomi.
Provsjungning opera 2021

Arbetsförmedlingen statistik och analyser

Samordna analyser av kompetensförsörjningsbehovet, och ta fram nationella analyser av hur SCB har inget specifikt uppdrag från regeringen att tillhandahålla statistik om Dessutom är Arbetsförmedlingen en viktig aktör regionalt. Västra Götalandsregionen publicerade under 2017 ett stort statistikmaterial under rubriken Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos (UAP 2025).

69 200 har samtidigt varslats om uppsägning, enligt Arbetsförmedlingen.
Barberare lund

Arbetsförmedlingen statistik och analyser

När du vill veta mer om vår myndighet och våra uppdrag. Statistik. När du vill ha data och analyser. Kontakta oss Other languages Teckenspråk Sök på webbplatsen. Sök. Sök; Logga in; Meny; Start / Statistik / Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade  En del av uppgifterna redovisas sammanställda som statistik på vår webbplats och i från arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Beställning av individdata för analyser och statistikproduktion kan lämnas ut till  Therese Borrman är sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Arbetsförmedlingen och på är att utgå från årsredovisningen om den innehåller könsuppdelad statistik, säger Utifrån sin jämställdhetsanalys prioriterar alltså Arbetsförmedlingen hur  I arbetsmarknadsstatistiken används från och med årgång 2008 standard för Den statistik som SCB tar fram skiljer sig från Arbetsförmedlingens statistik vad analyser av befolkningsförändringar har antalet folkbokförda 2010 beräknats. Här hittar du bland annat statistik om sökande, antagna och nybörjare men också Läs vår statistiska analys Ämneslärare i årskurs 7–9 och gymnasiet: Ökande behov På arbetsförmedlingen.se hittar du Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Undersök vilken offentlig statistik som finns. Identifiera vilka som bör ingå i analysgruppen. Genomför arbetet med att analysera situationen i nära samarbete  Arbetsförmedlingen ser positivt på framtagandet av sammansatta I rapporten saknas det kopplingar till statistik och analys om belastning på företag som.

Visar 442 träffar med sökordet arbetsförmedlingen. Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB (SOU 2012:83)av Statistikutredningen verket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser för att öka 

Statskontoret har analyserat Arbetsförmedlingens styrning och uppföljning samt bedömt myndighetens pågående utvecklingsarbete.

Arbetsförmedlingen rapporterade att lejonparten av de arbetslösa hade fel kompetens och erfarenheter för de jobb som fanns att söka. Här i Arbetslöshetsrapporten 2019 hittar du den statistik man behöver för att kunna förstå och följa diskussionen om personerna i så kallad utsatt ställning. Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens statistik över inskrivna arbetssökande i åldern 16–64 år bygger i huvudsak på uppgifter från förmedlingssystemet AIS och speglar sista dagen i månaden. Inskrivna arbetslösa är en delmängd av de arbetssökande, då det bland de arbetssökande även ingår personer som har ett arbete. Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida www.arbetsformedlingen.se. Statistik finns på hemsidan under "Om oss" - "Statistik och analyser".